Skip to main content

Traumatherapie EMDR

Ikbenzo is gecertificeerd EMDR-master practitioner voor volwassenen en kinderen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is voor iedereen die last blijft houden van onverwerkte nare ervaringen. EMDR is een kortdurende therapievorm om deze veelal traumatische gebeurtenissen te verwerken en daarmee de psychische klachten te verminderen of te laten verdwijnen. EMDR kan worden ingezet voor kinderen en volwassenen. Het model van EMDR is er op gebaseerd dat mensen beschikken over een natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen, dat soms geblokkeerd kan raken door een of meerdere traumatische gebeurtenissen. EMDR spreekt dit verwerkingsmechanisme rechtstreeks aan, waardoor de verwerking van trauma’s op gang komt en de beschadigende invloed van niet goed verwerkte herinneringen stopt.

De traumatische gebeurtenis wordt bewust teruggehaald, met alle beelden, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen die daarbij horen. Ondertussen krijgen je hersenen een afleidende taak, waardoor de informatieverwerking beter plaatsvindt.

Kinderen

EMDR kan al op jonge leeftijd – vanaf ongeveer twee jaar – worden ingezet. Ook voor kinderen die de Nederlandse taal niet goed spreken of kinderen met een verstandelijke beperking die zich minder goed in taal kunnen uitdrukken, is EMDR een effectief middel om een trauma te verwerken. Met EMDR ligt de focus minder op praten dan met andere therapie-soorten.

Samen met jou bekijken we of EMDR voor jou een hulpmiddel kan zijn om je klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Lees meer over de EMDR werkwijze

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR werkt bij nare herinneringen, bij nare gevoelens of trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 23 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van traumatica. Kort geschetst houdt de geprotocolleerde behandeling het volgende in:

De Therapeut

De therapeut zal vragen de nare herinnering(en) te beschrijven (vertellen) waarbij mogelijke bijbehorende beelden, gedachten of gevoelens, die met de hulpvraag betrekking hebben besproken worden. Deze informatie is nodig om de juiste EMDR methodiek toe te passen.

Gevraagd zal worden om de ervaringen vanuit het “hier en nu” te belichten en te bespreken of er en welke emotionele gevoelens deze ervaringen nog hebben. Na alles goed in kaart te hebben gebracht zal er met het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in het brein wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door bilaterale audio stimulatie (toon-klikjes via de koptelefoon). Soms zal de therapeut op de knieën of handen zachte tikjes geven. Uiteraard enkel en alleen met toestemming. Na het behandelplan besproken te hebben zal de therapeut uitleg geven hoe hij of zij werkt en geeft altijd een korte uitleg of de werking van het brein en EMDR.

De EMDR Procedure

De EMDR procedure brengt doorgaans een afwisseling van gedachten, beelden en gevoelens op gang waarbij deze ook gepaard kunnen gaan met lichamelijke reacties en sensaties. De cliënt wordt na elke bilaterale set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering van dat moment, waarna er een nieuwe set bilaterale stimulatie volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.

De EMDR behandeling zal doorgaans dertig tot negentig minuten in beslag kunnen nemen. Daar ieder brein een eigen verwerkingsmechanisme heeft kan de therapeut onmogelijk vooraf bepalen hoelang een sessie duurt en hoeveel er nodig zijn. Gemiddeld zal een sessie ongeveer één uur duren en heeft men twee tot zes sessies nodig bij enkelvoudige problematiek.

Het is noodzakelijk dat de therapeut minimaal drie afspraken boekt en dat je als cliënt altijd naar een vervolgafspraak komt ook al is er geen reactie meer. De therapeut dient altijd een sessie volledig te behandelen, mag de sessie niet afbreken door tijdgebrek of anders en dient de sessie positief afgerond te worden. Dit wordt bereikt door het juist toepassen van het EMDR protocol waar al onze behandelaren in getraind zijn.