Skip to main content

Begeleiden bij ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek

Ik bied ondersteuning bij overige ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek, (faal)angst, stress, burn-out, depressie en problemen op school of in de thuissituatie. In mijn praktijk kom ik steeds vaker kinderen en (jong)volwassenen tegen met stress, depressieve gevoelens en angstgevoelens. In de afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld in het bieden van ondersteuning op deze problematiek. Ook hierin vertrek ik vanuit het ‘nu’ en ontrafelen we samen het systeem om te komen tot rust en ruimte. Vanuit rust en ruimte komen antwoorden. Samen brengen we je verwachtingen in kaart.

In de praktijk merk ik hoe belangrijk is dat mensen in een vroeg stadium hulp krijgen. Preventie en vroegsignalering zijn belangrijke thema’s in mijn werk. Want door in een vroeg stadium de ondersteuning te krijgen die er nodig is, heb je minder kans op (zwaardere) problematiek er op een latere leeftijd, blijkt uit diverse onderzoeken.

De kenmerken van ontwikkelingsproblematiek lijken sterk op de gevolgen van een trauma. Stemmingswisselingen, onvoorspelbare reacties en depressie kunnen zowel een gevolg zijn van een trauma, als kenmerken van een bipolaire stoornis, depressie of AD(H)D. 

Soms wordt bij een kind de diagnose ASS gesteld, terwijl een kind in feite een onverwerkt trauma heeft. Een trauma kan het brein veranderen. In mijn praktijk bied ik EMDR voor zowel kinderen als volwassenen aan. EMDR is voor iedereen die last blijft houden van onverwerkte nare ervaringen. Het is een kortdurende therapievorm om traumatische gebeurtenissen te verwerken en daarmee de psychische klachten te verminderen of te laten verdwijnen.


Ademtherapie

Steeds vaker krijgen mensen in het leven te maken met stress en spanningen. We onderdrukken onze emoties onder meer door onze ademhaling te controleren. Hiermee blokkeren we onze levensenergie. Om je emotioneel in te houden, kun je niet anders dan minder (en vaak bijna helemaal niet) te ademen. Dit creëert spanning en een pantsering in je lichaam, waardoor je lichamelijke en psychische klachten kunt krijgen.