Laatste agenda berichten

OuderKind_Ikbenzo

Ouder en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit hun innerlijke wijsheid zoeken alle kinderen naar een verbinding met de wereld. Hun ouders zijn daarbij hun eerste en belangrijkste houvast. Kinderen hebben op zielsniveau weliswaar alles ‘aan boord’ wat ze in dit leven nodig hebben. Maar wij ouders zullen de voorwaarden moeten scheppen, zodat zij zich, op hun eigen-wijze, volledig kunnen ontplooien.

Kinderen met een ontwikkelingsbeperking ontwikkelen zich ‘anders’ dan ‘normale’ kinderen.

Maar ‘anders’ betekent NIET dat een kind zich NIET ontwikkelt. Wel anders!

 

Je zult merken dat een kind veel meer kan (dan wat anderen denken of je hebben verteld) wanneer je:

 • de juiste ingang bij een kind vindt, én je
 • het kind op een plezierige en respectvolle manier uitnodigt om nieuw gedrag aan te leren.

 

In dit proces spelen ouders een zeer grote rol.

 

Wat hebben kinderen nodig?

Kinderen, en vooral kinderen met kenmerken van autisme en/of ADHD, hebben mensen in hun omgeving nodig die structuur, grenzen en rust bieden. Gebeurt dit onvoldoende, dan verliezen kinderen zichzelf. Duidelijk geformuleerde (en door beide partijen begrepen) regels , grenzen en verwachtingen met betrekking tot gedrag geven een gevoel van zekerheid en stabiliteit.  Dit vraagt van ouders een open, neutrale en accepterende houding.


De boodschap achter moelijk verstaanbaar gedrag

Kinderen hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. Ze hebben uiteraard wel ondersteuning van hun omgeving nodig om aan deze kwaliteiten vorm te geven. Wij (ouders) kunnen kinderen helpen contact te houden met hun eigen kwaliteiten.

Wat zit er achter het probleemgedrag wat we tegen komen?

 • Laat je als ouder altijd leiden door de vraag: “Wat heeft mijn kind op dit moment daadwerkelijk nodig”?
 • Stel je kind vragen: “Wie ben jij en wat kan ik voor je doen?” en “Wat wil jij en wat heb je nodig?” Behoeften zijn bepalend voor een kind.

 

Welke spiegels houden kinderen ons voor?

 • Alleen een ouder die van zichzelf houdt kan zijn of haar kind helpen.
 • Een kind heeft een rolmodel (ouder) nodig om te leren hoe je in de maatschappij functioneert.
 • Een kind voelt het als je als ouder ongelukkig bent. En als je dit ontkent, dan voelt het kind zich onderkend. Wees dus eerlijk, stel je kwetsbaar op en respecteer hun ideeën.
 • Voel wat ze willen, met hart en ziel.

Voor een kind is niets belangrijker dan ouders die trots zijn op wat hij of zij doet. Daar heeft een kind positieve ervaringen voor nodig. Ervaringen doen hem sterker, meer weerbaar en sociaal vaardig maken. Ikbenzo ondersteunt de ouders in dit proces.


Stel je open voor je kind en ontdek de kwaliteiten van jouw kind:

 • Bekijk hoe jouw kind op zijn of haar eigen-wijze problemen kan aanpakken.
 • Door te geloven in de mogelijkheden van het kind geef je richting aan naar het doel toe.
 • Door jouw kind uit te nodigen in plaats van het onder druk te zetten, maakt dat er meer openheid vanuit jouw kind komt om zich te ontwikkelen.

Lichaamsbewustwording, ademen en aarding zijn ook belangrijke elementen in het Ikbenzo traject. Lees meer over adem coaching.

 

Adem coaching voor kinderen

Ademhalen is direct verbonden met het er bewust-te-zijn. Pas als je je hier bewust van bent én voelt hoe dit werkt, versterkt bewust inademen de verbinding met het lichaam en met jezelf. Ikbenzo begeleidt kinderen (met of zonder tekenen van autisme en/of ADHD) in dit proces.
Meer informatie over adem coaching voor kinderenikbenzo_family

Bezoek mij ook op:

 

logo_viv
Ikbenzo is aangesloten bij de Vereniging Intergrale Vitaliteitkunde
 
VIV registratienummer : 1907740B
AGB-code: 90-047689