Laatste agenda berichten

NLPautismeADHD_ikbenzo

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode (een verzameling van kennis, technieken en vaardigheden) om menselijk gedrag en de communicatie met jezelf en anderen te beïnvloeden.

Neuro Linguïstisch Programmeren is enerzijds een methode waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, hoe iemand betekenis geeft aan wat hij meent waar te nemen en waar dit vandaan komt. Anderzijds biedt NLP mogelijkheden om op een andere wijze te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en om patronen te veranderen.

NLP is dus een methode die leidt tot inzicht en verandering met meer:
•    persoonlijke effectiviteit,
•    flexibele communicatie, en
•    veranderingen in denken en doen.

NLP gaat over hoe mensen denken, voelen en doen. Het draait om hoe mensen zichzelf kunnen veranderen, zodat ze zich prettiger voelen. Over hoe je meer jezelf kunt zijn. Omdat NLP dit doet vanuit vrijheid en met respect voor ieder levend wezen, krijgen mensen die de NLP methode gebruiken de gelegenheid zich vanuit hun eigen identiteit te ontwikkelen.

Ouderbegeleiding en NLP

Kinderen met ASS voelen spanning in de communicatie heel goed aan. Ze hebben behoefte aan communicatie met zo min mogelijk spanning, omdat ze hier makkelijker en beter op reageren. Een deel van de spanning rondom communicatie kun je wegnemen. Je kunt dit op verschillende manieren doen.


Ikbenzo begeleidt en ondersteunt de ouders en het kind met behulp van communicatietechnieken en inzichten uit NLP:

  • Je leert effectiever te communiceren. Je kunt je namelijk beter inleven in en afstemmen op jouw kind.
  • Je maakt beter contact. Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen.
  • Het geeft je meer inzicht in het gedrag van jouw kind.
  • Kortom, hoe effectiever de communicatie, hoe groter de kans dat jullie doelen bereikt worden.


Wederkerig contact

Wederkerig contact houdt in dat of je het idee hebt dat er over-en-weer-contact is, dat je sámen met jouw kind bezig bent. Het ontbreken van wederkerigheid in contact maakt dat de communicatie en omgang met kinderen met ASS moeizaam kan verlopen.

Met NLP leer je, zonder het gevoel van wederkerigheid toch te merken, dat er wel degelijk betrokkenheid en relatie is met degene met autisme.

Door op lichaamstaal, stemklank en ademhaling te letten kun je veel aan een ander aflezen. Zo kun je aanwijzingen vinden of je een stapje verder of juist een stapje terug moet doen.

Voorbeeld : Door overprikkeling wordt helder nadenken voor kinderen met ASS bemoeilijkt. Praten zorgt voor nog meer prikkels, die het overbelaste informatieverwerkingssysteem niet meer kan verwerken. Als gevolg hiervan nemen de emoties nemen de overhand en kleuren de gedachten in.

Wanneer je als ouder weet wanneer je kind overprikkeld is, kun je hier adequaat op reageren. Met behulp van NLP kun je je ervaring met je kind evalueren en in perspectief plaatsen. Dit helpt om te ontdekken wat je kind nodig heeft en in welke vorm hij of zij het kan begrijpen.

NLP leert je ook om je aan ‘dat wat je kind nodig heeft’ aan te passen, zonder dat je het gevoel hebt er zelf bij in te schieten.

NLP technieken om de communicatie met je kind te versterken zijn onderdeel van het Ikbenzo traject.

Tip: Lees ook over mijn Mindfulness begeleiding voor kinderen met Autisme en ADHD.

rc boom hoofd

Bezoek mij ook op:

 

logo_viv
Ikbenzo is aangesloten bij de Vereniging Intergrale Vitaliteitkunde
 
VIV registratienummer : 1907740B
AGB-code: 90-047689